Montering av parkett med limmad anslutning

Innan du lägger golvet ska du noga läsa instruktionerna och tipsen för förberedelse och montering. Mät först rummet. Om den sista panelraden är smalare än 5 cm ska den första raden kapas så att den första och sista raden är ungefär lika breda

Installation av pool

Installationsverktyg

Tappkloss (min. 60 cm lång), avdragare, hammare (800 g), vattenfast lim (D3, B3), limdispenser, kilar, måttband, penna, såg och fyrkant.

Lägg en ljuddämpande matta (till exempel PE-skum, wellpapp etc.) på undergolvet. Detta gör golvet mer flexibelt och tystare när man går.

  1. Börja installationen från rummets högra hörn. Den första raden av paneler placeras mot den räfflade väggen. För att lämna ett jämnt expansionsutrymme mellan panel och vägg måste distanser med en tjocklek på ca 15 mm användas.
  2. Placera den första raden av paneler på plats och placera även distansbrickor i båda ändarna av raden.
  3. Börja den andra raden av paneler med den avskurna änden av den första raden. Stigningen på ändfogarna måste vara minst 40 cm.
  4. Applicera limmet i en kontinuerlig ström längs hela sidofogen och ändfogarna. Lim appliceras på den övre kanten av spåret. Använd ett gängblock för att ansluta panelerna.
  5. Den sista raden av paneler skärs till i storlek, med hänsyn till expansionsgapet mellan bordet och väggen, och limmas till den näst sista. En avdragare hjälper till att dra ihop panelerna tätt. Glöm inte heller distanserna för kanten på sista raden.
  6. Efter att limmet har torkat kan distanserna tas bort och expansionsspalten täckas med en lämplig remsa.
Bindning

OBS: Eftersom installationen av parkettgolv varierar beroende på specifika förhållanden, ger de instruktioner och rekommendationer som ges här inte upphov till något juridiskt ansvar i fråga om garanti.

Relaterade produkter