2-kihilise parketi paigaldamine, betoonile liimimine ja ujuvpaigaldamine

Garantii nõuded kehtivad kui ostja on järginud VIIMISTLUS RYL 2013 kvaliteedinõudeid.

Garantii on vastavalt Eesti Vabariigi seadustele 2 aastat.

Garantii alla ei kuulu valest kasutamisest tingitud kulumine ja ebaõige hooldamine või hooldamise mitte teostamine.

Enne paigaldamist lugege hoolikalt läbi paigaldusjuhised.

Puitparketi paigaldamiseks lubatud aluspõranda tasasus : 2m peale on kõikumist lubatud 2-3mm. Juhul kui aluspõranda tasasus ei vasta normile tuleb aluspõrand kas tasandusseguga tasandada või tasaseks lihvida.

Täiusliku tulemuse saamiseks tuleb järgida meie poolt paigalduseks antud näpunäiteid.

Kõvapuidu (saar, tamm) kokkupuude veega põhjustab puidu paisumist. Selline paisumine võib põhjustada kooldumise, paisumise, kummeldumise, servi purustada jne. Vahel puitpõrand taastub niiskuskahjustusest ja mõnikord mitte. 2-kihilise parketi alumine kiht on niiskuskindel vineer, mis vähendab tunduvalt puidu paisumist.


ÜLDTINGIMUSED

Hoia parkett avamata pakendis horisontaalsel ja tasasel pinnal. Paigaldamise ajal ja ka hiljem peab nii aluspõranda, põrandamaterjali kui ka ruumi temperatuur olema vahemikus 18-22°C. Suhteline õhuniiskus peab jääma vahemikku 35-50%. Kaasaegse ventilatsiooni- ja küttesüsteemiga eramutes, korterites ja kontoriruumides on kuival ajal (talvisel kütteperioodil) väga kuiv õhk, õhuniiskus võib langeda isegi alla 35%RH. Liigne kuivus mõjub kahjulikult ka inimese tervisele. Seetõttu soovitame kuival ajal ruumides õhuniiskust kunstlikult tõsta, näiteks õhuniisutaja abil. Suvilates või harva kasutatavates ruumides on soovitav kasutada niiskusregulaatoriga juhitavat küttesüsteemi. Kui õhuniiskus ületab kriitilise piiri, lülitab see automaatselt sisse küttesüsteemi.


MAHA LIIMIMINE

Põranda paigaldamisel ärge kasutage kunagi veebaasil toodetud liimi! SOOVITAME KASUTADA TUNTUD TOOTJATE LAHUSTIBAASILISI LIIME!

Põrandakeskus soovitab parketi liimimiseks Renove Elastic 400:

MS Elastic on mõeldud puidu liimimiseks erinevatele aluspindadele, imavad ja mitteimavad pinnad. Betoon, OSB, vineer, klinkerplaat (karestatud) jne. Sobib kasutamiseks peamiselt kõikidele puiduliikidele, eksootilise puidu liimimiseks, lamineeritud parketi ning palju saadaolevate erinevate põrandalaudade liimimiseks. Sobib põrandaküttega aluspõrandale.

Juhul kui betoon millele parketti liimitakse ei ole kõige tugevam või vajab nakketugevdajat, on liigse niiskusesisaldusega- soovitame kasutada nakkekrunti Renove PU200.


Parketi paigaldamist alustatakse toa täpse ülemõõtmise ja planeerimisega. Kasuta märkenööri veendumaks, et esimene rida on tõepoolest sirge. See on lõpptulemuse saavutamiseks väga tähtis. Liim kantakse lauatüübile sobiva liimikammiga põrandale. Liimi kantakse ette 20-30cm jagu- üle liimiriba peab ulatuma laudu kokku lööma. Liimi ette mahakandmise ulatus sõltub liimi tüübist (kuivamiskiirusest), aluspinna imavusest, temperatuurist ja õhuniiskusest. Paigaldamist alusta kõige kaugema seina äärest, esimene laud soonega seina poole. Aseta sobivad distantskiilud seinte ja teiste fikseeritud takistuste ning põranda vahele. Jäta paisumisvuuk ümber kogu põranda perimeetri (10-15mm). Distantskiilud tuleb soovitavalt eemalda järgmisel päeval. Laudade kokkulöömiseks kasuta rasket haamrit. Lauapunni vigastamise vältimiseks kasuta löögiklotsi või 30cm pikkust lauatükki. Paigaldamise ajal seisa juba paigaldatud põrandal. Põrandakate tuleb suruda ettevaatlikult liimipadjale, et saavutada tugev nake. Kui aluspõrand on ebatasane võib liimi nakkevõime oluliselt väheneda. Kaks viimast lauda paigalda üheaegselt. Viimase laua peab eelnevalt vastavalt ruumi laiusele parajaks saagima.

Põranda otse aluspinnale liimides ei ole soovitatav liimida punn-soon ühendusest.

Peale liimimist on soovitav põrandale(betoonaluspõranda puhul) asetada raskus (näit liivakotid või veel kasutamata lauapakid). Kui liim satub laua pinnale, tuleb see koheselt niiske lapiga eemaldada, et vältida puidu värvuse muutumist. Peale laua liimimist tuleb põrandal lasta kuivada 1-7 ööpäeva, sõltuvalt kasutatavast liimist. Alles seejärel võib alustada viimast lihvimist ja viimistlemist. Lihvimine ei ole vajalik kui parkett on juba viimistletud.


UJUVPAIGALDAMINE

Parketi aluspinnale kehtivad RYL Viimistlus 2013 nõuded.

Parkett liimitaks kinni punn-soon ühendusest, kasutatakse PVA liimi. Parketi alla paigaldatakse aluskate 2,5-3mm, betoonalusele peab aluskate olema üle-kattekilega. Üldjuhul soovitame 2-kihilise parketi maha liimimist, tagab parema lõpptulemuse ja parkett ei paisu ega kahane niiskuse ning temperatuuri muutudes samas mahus kui ujuvalt paigaldatud parkett.


Põranda kaitsmine

Koheselt peale põranda paigaldamist, tuleb põrand katta täies ulatuses ehituspapiga. See on vajalik selleks, et ära hoida pinna määrdumist enne viimistlemist. Viimistletud parkett on koheselt kasutusvalmis ja ei vaja kinni katmist.