Aluspõrand

Betoonpõrand (Laevateki paigaldamisel niiskesse ruumi)

Betoonist aluspõranda korral tuleb jälgida, et põranda ebatasasused jääksid normi piiridesse ±2 mm 2m lõigul. Betooni ebatasasuste katmine tasanduskihiga ei ole soovitatav kuna tasanduskiht (kindlasti mitte alla 5 mm kiht) ei ole piisavalt tugev ning liim võib tasanduskihi betooni küljest lahti tõmmata. Peale betooni valamist peab ta kuivama kindlasti 1 kuu või rohkem(sõltub betoonikihi paksusest). Paigaldamise alustamisel peab suhteline õhuniiskus jääma ~60% RH piiridesse. Betooni niiskust tuleb enne paigaldamist kindlasti mõõta.

Vana betoonpõrand

Juhul kui vana betoonpõrand on sile, ebatasasus ei tohi ületada 2m lõigul ±2 mm, puhas ja kuiv (max 65% RH) võib põrandalaua liimida otse aluspõrandale. Kui aluspõrand ei ole piisavalt tasane vaata lõiku „Ebatasane betoonpõrand.“ Kui on kahtlusi betoonpõranda niiskusesisalduses võtke tarvitusele samad abinõud, mis niiske betoonpõranda korral. Vaata lõiku „niiske betoonpõrand.“

Niiske betoonpõrand

Kui tuulutamisest hoolimata ei mahu aluspõranda niiskussisaldus lubatud piiridesse, tuleb hakata võimalikke ebakohti otsima ja parandama. Niiskuse põhjustaja väljaselgitamiseks tuleb teha järgmist:

  • kontrollida, kas ehitisevälised niiskusisolatsioonid on korras;
  • kontrollida ega põranda soojusisolatsioon pole märg;
  • kontrollida, kas põranda niiskusisolatsioon on terve ja õigesti paigaldatud;
  • kontrollida, kas näiteks rõduuste kohalt ei pääse sisse niiskus;
  • juhul, kui alumises ruumis on ujumisbassein, kontrollida, kas põrandas on alumine niiskusisolatsioon ja kas see on korras;
  • kontrollida, kas põrandas on sooja-ja külmasildu.

Eelnenud loetelu põhjal tehtud kontrollimiste tulemusena leitud vead tuleb kindlasti enne põrandakatte paigaldamist parandada. Kui niiskussisalduse põhjustaja on kapillaarniiskus, põrandakatja niiskusisolatsiooni tegemisega olukorda pisut parandada, kuid ka siis ei tohi betoonpõranda niiskus olla üle 68%.

NB! Seda varianti kaaludes peab meeles pidama, et aluspinnas olev liigne niiskus püüab igal juhul välja pääseda. Kui niiskus ei pääse põrandast välja ülespoole, imendub see seinatarindisse, tekitades seal niiskusja hallituskahjustusi.

Niiskusisolatsiooni võimalused
  • Epoksükrunt - kasutatakse betoonpõranda niiskusisoleerimisel
  • Katusevilt (polümeerbituumen rullmaterjal) või spetsiaalselt liimitavad materjalid, mis liimitakse tervele aluspõrandale.
  • Võimalik on kasutada kilet, millele asetada kiht veekindlat vineeri.

Enne parketilippide liimimist peab niiskustäkke kinnitusliim olema täielikult kuivanud.

Ebatasane betoonpõrand

Kui betoonpind on konarlik, tuleb see tasandada või võimaluse korral üle lihvida. Tasandust tehakse selleks ettenähtud segudega vastavalt tootja ettekirjutustele. Üldine soovitus—kasuta tasandussegu nii vähe kui võimalik ja ainult kõige kõrgema kvaliteediga tooteid.

VINEER VÕI OSB (Ei soovitata laevateki paigaldamisel niiskesse ruumi)

Kui põrand on puitlaagidel või pannakse betooni peale vahekiht vineeri või OSB plaadi näol, tuleb plaadid laagidele kinnitada puidukruvidega ning betooni korral liimida, lisaks võib kinnitada tüüblitega. Puitlaastplaati (PLP) ei ole soovitav kasutada kuna ta niiskuskindlus on väiksem ning joonpaisumine erineb puidu omast. Plaatide paigaldamisel jäetakse plaatidele vahed e. paisumisvuugid 3 5mm.

Puidust aluspõrand

Esmalt tuleb kontrollida, kas laudadest aluspõrandat on sobiv kasutada aluskihiks, ebatasasus ei tohi ületada 2m lõigul ±2 mm. Kui see tingimus ei ole täidetud, tuleb põrand tasandada lohkude täitmise või lihvimise teel, suurte ebatasasuste korral aga katta täiendava plaadikihiga. Kontrolli, et aluspõrand oleks stabiilne. Enne liimimist tuleb põrand puhastada, kasutades kergelt niisket lappi ja puhastusvahendit.

Laagid aluspõrandaks

Aluspõranda talad ning laagid peavad olema jäigad ja nende vahekaugus kooskõlas materjali paksusega. Põrandalaagid peavad olema min. 45 x 45 mm, max niiskusesisaldus 12%. Laagide optimaalne vahekaugus on 40-60cm (soovitatav 45cm) 20mm paksuste põrandalaudade puhul.