Förberedelser för att lägga parkettgolv

Oavsett om du bestämmer dig för limning eller flytande installation, är optimal förberedelse grunden för ett skickligt monterat golv! Parkett lämpar sig inte för mycket fuktiga miljöer. Beträffande korrekt installationsteknik rekommenderar vi att du kontaktar experter.

Lämpliga undergolv

Cement och anhydritbas, gjutasfalt, V100 fiberskiva.

Krav på undergolvet

Undergolvet ska vara plant, torrt, rent och hårt (för limning). Planheten kan kontrolleras med ett rakt svärd och en nockok. Före installation ska ojämnheter utjämnas (max 2 mm per 1200 mm längd).

  • Undergolvets fuktighet bestäms och registreras med CM-mätaren:
  • Restfukthalten i cementgolvet är max 2,0 CM%.
  • Vid golvvärme max 1,8 CM %.
  • Restfukthalten i anhydritundergolvet är max 0,5 CM%.
  • Vid golvvärme max 0,3 CM %.

Bord måste installeras på längden, i riktning mot huvudljuskällan. I långa och smala rum (till exempel korridorer) ska bord alltid monteras på längden.

Om rummets bredd överstiger åtta meter måste ytterligare ett expansionsutrymme lämnas vid flytande installation.

Om luftfuktigheten är högre måste torktiden vara längre.

Undergolvets hårdhet (vid limning) testas med lämplig testanordning eller en järnspik. Undergolvet är hårt om kanterna på repan förblir vassa. Om golvet inte är tillräckligt hårt är det endast lämpligt för flytande montering.

Kontrollera att undergolvet är rent – och att det inte finns olje- och färgfläckar, sprickor osv. Vid limning ska sprickor fyllas med epoxiharts och färg-, puts- och murbruksrester ska skrapas bort. Olja och fett måste avlägsnas genom slipning.

För att få ett perfekt resultat måste du följa monteringstipsen från Golvcenter:

Vänligen läs installationsanvisningen noggrant före installation.

Packa upp parketten först omedelbart före montering.

Installationstemperaturen måste vara minst 18ºC och luftfuktigheten 40-65%.

Undergolvet ska vara torrt, slätt och rent.

För att skydda det värdefulla trägolvet från fukt som stiger upp underifrån rekommenderar vi att undergolvet täcks med åldersbeständig 0,2 mm polyetenfilm vid flytande montering. Filmplattornas överlappning ska vara 20 cm, och filmen ska vändas upp i rummets kanter.

I nya byggnader ska fönstren stå åt sidan i några veckor innan montering. Under övergångsperioden och på vintern, värm och ventilera rummet regelbundet.

Allt arbete med vatten eller fukt (kakel, målning, tapetsering och putsning) ska vara klart innan golvet läggs.

Täta altandörrsområdet för att förhindra att fukt kommer in från utsidan.

Förvara inte förpackad parkett på ett nylagt undergolv! Använd stödblock.

Förvara förpackning, underlag och lim på installationsplatsen. Rumstemperaturen måste vara minst 18ºC.

Inspektera panelerna för defekter före installationen. Klagomål om fel på det installerade golvet godtas inte.