Liimitava ühendusega laudparketi paigaldus

Enne põranda paigaldamist lugege juhised ja näpunäited ettevalmistamise ja paigaldamise kohta hoolikalt läbi. Kõigepealt mõõtke ruum üle. Kui viimane paneelirida on kitsam kui 5 cm, tuleb esimene rida lõigata nii, et esimene ja viimane rida oleksid enam-vähem samalaiused.

UJUPAIGALDUS


Paigaldustööriistad

Koputusklots (min 60 cm pikkune), tõmmits, haamer (800 g), veekindel liim (D3, B3), liimijaotur, kiilud, mõõdulint, pliiats, saag ja nurgik.

Pange aluspõrandale mürasummutav matt (näiteks PE-vahust, lainepapist vms). See muudab põranda elastsemaks ja kõndimisel vaiksemaks.

 1. Alustage paigaldamist ruumi paremast nurgast. Esimene paneelirida pannakse soonega seina poole. Et paneeli ja seina vahele jääks ühtlane paisumisruum, tuleb kasutada umbes 15 mm paksusega vahetükke.
 2. Asetage esimene paneelirida paika ja pange vahetükid ka rea mõlemasse otsa.
 3. Alustage teist paneelirida esimese rea äralõigatud otsaga. Otsavuukide samm peab olema vähemalt 40 cm.
 4. Kandke liim kogu küljevuugi ja otsavuukide ulatuses peale pideva joana. Liim kantakse soone ülemisele servale. Kasutage paneelide ühendamiseks koputusklotsi.
 5. Viimane paneelirida lõigatakse mõõtu, võttes arvesse laua ja seina vahelist paisumispilu ja liimitakse eelviimase külge. Tõmmits aitab paneelid tihedasti kokku tõmmata. Ärge unustage ka viimase rea serva puhul vahetükke.
 6. Pärast liimi kuivamist võib vahetükid eemaldada ja paisumisvahe katta sobiva liistuga.KINNILIIMIMINE

Sõltuvalt aluspõranda seisukorrast võib osutuda vajalikuks eeltöötlus (krundi, pinnakattega) vastavalt tootjajuhistele.

Kasutage ainult spetsiaalselt eeltöödeldud kõvapuitpõrandate paigaldamiseks ettenähtud liime ja järgige liimi tootja juhiseid..

 1. Alustage paigaldamist ruumi paremast nurgast. Esimene paneelirida pannakse soonega seina poole. Pikema vahemaa korral kasutage kontrollimiseks nööri.
 2. Jätke põranda ja seina vahele umbes 10 mm paisumisruumi.
 3. Kasutage liimi laialimäärimiseks sakilise servaga pahtlilabidat ja kandke liim ainult kohe järgnevalt paigaldatavate laudade alla vastavalt tootjajuhistele. Ärge ületage liimi avatud aega.
 4. Asetage lauad liimialusele. Suruge lauad vastu aluspõrandat, et liim optimaalselt jaotuks. Laudade otstes soovitame soones ja punnil kasutada H-liimimist. Liim kantakse soone ülemisele servale. Jälgige, et liimi ei satuks põranda pinnale.
 5. Kui esimesed kolm rida on paigas, jätke liim ööseks kuivama ja jätkake paigaldamist järgmisel päeval.
 6. Pärast paigaldamist ei tohi põrandalt 48 tundi kõndida, et liim saaks piisavalt kuivada ja kõveneda. Soovitatav on panna põranda servadesse raskused.


NB: Kuna parkettpõrandate paigaldus varieerub sõltuvalt konkreetsetest tingimustest, ei tulene siintoodud juhistest ja soovitustest mingit juriidilist vastutust garantii osas.